Jak odzyskać hasło FTP z Total Commander?

Total Commander to chyba najpopularniejszy menedżer plików dla systemu Windows, a teraz także Android. Jedną z funkcji Total Commandera jest możliwość łączenia się do serwerów FTP.

Hasła do serwerów FTP zapisywane są przez Total Commander w pliku konfiguracyjnym wcx_ftp.ini w zaszyfrowanej formie. Algorytm szyfrowania nie jest skomplikowany, jednak nie jest on oficjalnie opublikowany.

Plik konfiguracyjny z hasłami w systemie Windows znajduje się w folderze:

C:\Users\Nazwa Użytkownika\AppData\Roaming\Ghisler\wcx_ftp.ini

Jak zatem odzyskać hasło FTP zapisane w pliku konfiguracyjnym Total Commandera?

Dekoder haseł FTP dla Total Commander

Możemy skorzystać z gotowych algorytmów dekodujących hasła, np. w języku PHP, dostępnych na GitHubie, ale szybciej zrobimy to poprzez darmowy dekoder online:

Po wskazaniu pliku konfiguracyjnego, dekoder wyświetli listę serwerów FTP z danymi do logowania oraz odszyfrowanymi hasłami:

Lista odzyskanych haseł FTP dla Total Commander

Jeśli obawiamy się o prywatność odzyskanych haseł – w każdej chwili możemy je zmienić po ich odkodowaniu.

Exit mobile version